...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมพิธีรับมอบพื้นที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม

    •      วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ได้รับเกียรติให้ร่วมพิธีรับมอบพื้นที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อเปิดให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปที่เจ็บป่วย โดยพระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาส วัดสมานรัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช. กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ ภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส นายพินิจ จารุสมบัติ นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผวจ.ฉะเชิงเทรา นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุภาพที่ ๖ และนพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราและพญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา