...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    พนมสารคามจัดมหกรรมเดินวิ่งสนุก สุขใจทั้งอำเภอ

    •      วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬาสวนสาธารณะหนองพานอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเชิงวัฒนธรรมอำเภอพนมสารคาม "เดิน วิ่งสนุก สุขใจทั้งอำเภอ" PANOM FUN RUN ๒๐๑๙ โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ๓ แห่งตามเส้นทางการวิ่งได้แก่ กองทุนฯ เทศบาลตำบลพนมสารคาม กองทุนฯเทศบาลตำบลท่าถ่านและกองทุนฯ อบต.พนมสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมาร่วมออกกำลังกายโดยการเดินวิ่งเพื่อลดการเกิดโรคที่ป้องกันได้ และเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมสำคัญของอำเภอพนมสารคามให้เป็นที่รู้จัก โดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งประมาณ ๑,๓๐๐ คน