...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รพ.พนมสารคามนำเสนอผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ แก่คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล

    •       วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม รพ.พนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะ กรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนมสารคามในการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล พนมสารคามและการรับฟังข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดย คุณมนู มนูญศิลป์ ประธานในที่ประชุมซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งครบ ๒วาระ ในที่ประชุมจึงได้มีการเสนอ ชื่อนายสมชาย จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง เป็นประธานคนต่อไป และในโอกาสนี้ทาง โรงพยาบาลพนมสารคามโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล จึงได้มอบบัตรอวยพรและของที่ระลึกให้กับ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี ๒๕๖๓