...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา"

    •      วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ในฐานะ ประธานคณะทำงานบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา