...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคามต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านสารสนเทศจาก รพ.สิเกา จ.ตรัง”"

    •      วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับและนำเสนอการพัฒนา โรงพยาบาลด้านสารสนเทศ การลดใช้กระดาษ (Paper less) การพัฒนาเรื่องคิวอัจฉริยะ(Smart hospital)และศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) ให้กับคณะเจ้าหน้าที่และเครือข่าย โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน ๓๖ คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้พาเดินเยี่ยมชมการให้บริการงานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานด้วย