...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม พร้อมใจกัน BIG CLEANING WEEK "จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส๒๐๑๙ และป้องกันฝุ่น PM๒.๕"

    •       วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒ฟ๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำทีมจิตอาสา, คณะกรรมการบริหาร รพ.และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม พร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Week "จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส๒๐๑๙ และป้องกันฝุ่นPM๒.๕" โดยการทำ ๕ส ในหน่วยงาน การใช้เจลล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย แจกแผ่นพับความรู้ให้กับผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการใน รพ. และประชาสัมพันธ์ในห้างเทสโก้โลตัส สาขาพนมสารคาม และเน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากาก อนามัย จอดรถแล้วดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง พร้อมสาธิตการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การล้างมือ ๗ ขั้นตอน เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคและป้องกันฝุ่น PM๒.๕ เพื่อเฝ้าระวัง สร้างความตระหนัก ไม่ตระหนก โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรและประชาชนเป็นอย่างดี