...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา สำหรับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

    •       วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพนมสารคามได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียน ประถมศึกษาสำหรับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครูอนามัยในเขตอำเภอ พนมสารคามโดยมีวิทยากรคือ ทันตแพทย์ภาณุพงศ์ ธรรมพิบูล ทันตแพทย์ชำนาญการ และทันตแพทย์หญิงภัทรพร ยืนยง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทันตกรมโรงพยาบาล พนมสารคามและทีมทันตบุคลากร CUP พนมสารคาม การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๖๐ คน