...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    คปสอ.พนมสารคามประชุมเตรียมพร้อมรับ การนิเทศงาน จาก สสจ.ฉะเชิงเทรา

    •       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ พนมสารคาม (คปสอ.) ร่วมกับ นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และเจ้าหน้าที่เครือข่ายประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับการนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา และเตรียมทีมในการลงและกำหนดวันนิเทศ รพ.สต.ในเขตอำเภอพนมสารคามเพื่อ พร้อมรับการดำเนินการ รพ.สต.ติดดาว