...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม รับมอบตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบ Negative Pressure

    •       วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับมอบตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบ Negative Pressure หมายเลข ๘๗ จาก นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งบริจาคโดย ศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานและสมาชิกกลุ่มลูกหลวงพ่อ ศาสตรจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ โดยมี นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ และ คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เพื่อนำมาใช้คัดกรองผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด-19 และสามารถรองรับคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆได้อย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)