...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    อำเภอพนมสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันอานันทมหิดล

    •      วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โดมสนามกีฬา โรงพยาบาลพนมสารคาม นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันอานันทมหิดล โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานพยาบาลโดย การลอกท่อระบายทางเข้าโรงพยาบาล เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนและจิตอาสา โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน