...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    จิตอาสาพระราชทาน รพ. พนมสารคาม ร่วมทำกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้า โรงพยาบาล เพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วม

    •       วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้าโรงพยาบาล เพื่อป้องกัน น้ำท่วม โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ รพ.และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน