...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รับดูงาน Wellness Center

    •       วัวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น โรงพยาบาลพนมสารคาม นำโดยแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม และคณะทำงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต นายแพทย์เชี่ยวชาญ และคณะเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 11 ท่าน ในการนี้คุณวีรานันท์ ศิลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้จัดการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน นำเสนอการดำเนินงานและพาเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) เพื่อเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลพุทธโสธรดำเนินการพัฒนา และจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness Center)