...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

    •      วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายผ้าไตรและ เครื่องไทยธรรม ทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา ๐๘.๐๐ น.พิธีถวายความเคารพ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และ ประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดหนองบัว และถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองแหน-ต.เมืองเก่า นายธนนต์ มีเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยการตัดหญ้า ปลูกซ่อมแซม ใส่ปุ๋ยต้นทองอุไร เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจจิตอาสา