...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

    •       วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม พญ.สุนทรีย์ ชัยโชติรานันท์ นายแพทย์ชำนาญการ (วิสัญญีแพทย์) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนมหามงคล และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานและประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน