...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมงาน วันสถาปนาศูนย์ฯ ครบรอบ ๔๑ ปี

    •      วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมงาน “ต่อยอดชีวิต วิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ” เนื่องในวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ และนายดนุชา สินธวานนท์ (เลขาธิการกปร.) กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา