...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

    •       วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม พญ.ชลลดา ชวนประสิทธิ์กุล นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม ทำบุญ ตักบาตร พระสงฆ์ และสามเณร ๓๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเวลา o๘.๐๐ น. พิธีถวายความเคารพ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และ ประชาชน ร่วมพิธิโดยพร้อมเพรียงกัน