...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รพ.พนมสารคาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

    •       วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม พญ.วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนมหามงคล และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และ ประชาชน ร่วมพิธิโดยพร้อมเพรียงกัน