...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"

    •       วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานในพิธี กล่าวเปิดอบรม โดยมีนางสาวสุดใจ แสงสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล กล่าวรายงาน ทีมการพยาบาลและคณะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม" โดยมีวิทยากรบรรยาย คือ นพ.ธนพัฒน์ เจริญสุข แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และฝึกปฏิบัติจริงโดยทีมวิทยากรจากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 39 คน ผลคือ ทุกคน ผ่านการฝึกปฏิบัติและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง