...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากรสติสนทนา สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและผู้บำบัดสติบำบัดแก่โรงพยาบาลที่ร่วมขยายผลโครงการBPSC"

    •       โรงพยาบาลพนมสารคามจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากรสติสนทนา สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและผู้บำบัดสติบำบัดแก่โรงพยาบาลที่ร่วมขยายผลโครงการ BPSC ได้แก่ รพ.สนามชัยเขต, รพ.บางคล้า, รพ.คลองเขื่อน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมฯ โดย คุณสุดใจ แสงสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล นำทีมวิทยากร, ทีมนักบำบัด จัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ จากสำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต และ คุณณัฐพล ปานเพ็ช เภสัชกรชำนาญการ รพ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้