...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2563

    •       วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2563 โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล นำทีมวิทยากรจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ได้แก่ การสวดมนต์บูชาพระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เกมรู้จักผู้บริหาร เกมรู้จักโรงพยาบาล และผู้บริหาร ผูกข้อมือเป็นการรับขวัญน้องใหม่เข้าสู่โรงพยาบาลพนมสารคาม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเสริมพลังในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีน้องใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน