...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

    •       วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ หอประชุมมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน (วิหารแปดเซียน ฉะเชิงเทรา) พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา "ห่างกัน ไม่ห่างไกล หัวใจเดียวกัน" โดยจัดการแสดงของเจ้าหน้าที่ รพ.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณราชการในหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน ๗ ราย ทั้งนี้ขอยกย่องท่านคือผู้ที่สามารถ ท่านเปรื่องปราชญ์มากล้นจนเกษียณ บนเส้นทางสร้างสรรค์ที่ภาคเพียร จนเกษียณวันนี้ที่ภาคภูมิ