...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคามศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการให้บริการคลินิกคัดกรองและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

    •       วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามนำทีมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลและทีมงานอาชีวอนามัย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการให้บริการผู้ป่วยและการให้บริการคลินิกตรวจสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผศ. นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และทีมงานผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาให้การต้อนรับอย่างดียิ่งและนำเยี่ยมชมทุกจุดบริการของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลพนมสารคามขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย