...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ร่วมพิธีโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย

    •       วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธี โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมีนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม มอบธงชาติไทยให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นำผู้ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พนักงานลูกจ้างของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชนจำนวนมาก