...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ร่มกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

    •      วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย หน้า ถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตร กรวดน้ำ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป เวลา 08.15 น. วางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน