...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

    •      วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม นพ.อัครพล สุคนธานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เวลา 18.45 น.นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำน้อมรำลึก จุดเทียน และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ชมวิดิทัศน์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน