...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

    •       วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและ วัสดุการแพทย์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา