...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    วันล้างมือโลก ( Global Hand Washing Day)

    •      วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะทำงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ผู้มารับบริการ เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้มารับบริการ มีความตระหนักในการล้างมือมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆ บนมือ ณ บริเวณคลินิกโรคความดันโลหิตสูง งานทันตกรรม และหน่วยงานภายในต่าง ๆ ในโรงพยาบาลพนมสารคาม ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและผู้มารับบริการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน จัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องการล้างมือ สาธิตการล้างมือ ๗ ขั้นตอน พร้อมตรวจสอบการล้างมือด้วยเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการล้างมือ และกิจกรรมร่วมสนุกสนานกับการตอบคำถามชิงรางวัล โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาใช้บริการ ผู้ป่วย และญาติเป็นจำนวนมาก ดูน้อยลง