...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    สสจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ รพ.พนมสารคาม และเครือข่ายพนมสารคาม ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

    •       วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และทีมสุขภาพ จาก โรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่ายสุขภาพ อำเภอพนมสารคาม จำนวน ๖๐ คน โดยให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองตา โดยจักษุแพทย์ บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย และคัดกรองพร้อมให้คำปรึกษาด้านจิตเวช โดยจิตแพทย์ มีประชาชน มารับบริการจำนวน ๒๙๔ คน โดยคัดกรองทั่วไป ๑๙๗ คนตรวจโรคทั่วไป ๒๒ คน ตรวจตา ๕๐ คน ตรวจฟัน และทำฟัน ๒๘ คน คัดกรองภาวะทางจิต ๒๗๒ คน บริการแผนไทย ๓๐ คน ขอขอบคุณโรงพยาบาลพุทธโสธร ที่สนับสนุนจิตแพทย์และจักษุแพทย์มาให้บริการตรวจรักษาในครั้งนี้ด้วย