...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

    •       วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ ประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี และมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และ ประชาชน ร่วมพิธิโดยพร้อมเพรียงกัน