...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    •      วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นางเตือนใจ อารีรอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พนมสารคาม ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก