...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ป่วย ในพื้นที่ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

    • วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๑๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมด้วยคณะ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม ได้แก่ รถจักรยาน ๒ ระบบ เครื่องช่วยฟัง และกระเช้าพระราชทาน แก่ผู้พิการเดินไม่ได้ ๑ คน รถเข็นนั่งวีลแชร์ไฟฟ้าและกระเช้าพระราชทาน แก่ผู้พิการทางตา ๑ คน รวมทั้งมอบกระเช้าพระราชทานแก่ผู้ป่วยอีก ๔ คน โดย พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา ตัวแทนจากกรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ เป็นประธานในการมอบ และมี นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม รวมทั้งนายก อบต. เกาะขนุน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการ รพ.สต.เกาะขนุน หัวหน้า ส่วนราชการ และทีม อสม. ร่วมในการมอบในครั้งนี้