...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ร่วมพิธีจุดเทียน ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

    • วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นำข้าราชการจุดเทียน ชมการถ่ายทอดสด ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก