...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รับดูงานโรงพยาบาลขลุง

    • วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับ พญ.ขจีพร ธีราทรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มาศึกษาดูงานระบบการให้บริการหน่วยไตเทียมและการจัดเก็บรายได้ โดย การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมี พญ.วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ (อายุรแพทย์) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าหน่วยไตเทียม และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมรับรองพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อจัดตั้งหน่วยไตเทียมและการเรียกเก็บค่ารักษาในการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อไป