...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    กิจกรรมกีฬาสี ๖๓ แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของเครือข่ายสุขภาพ อำเภอพนมสารคาม ภายใต้ธีมงาน "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง" และ การมอบรางวัลบุคคลสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๖๓

    • วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โดมสนามกีฬาโรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี ๖๓ แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม ภายใต้ธีมงาน "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง" เพื่อสร้างภูมิป้องกันโรคโควิด 19 โดยมอบ รางวัลกีฬาประเภทรวม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมสีส้ม รองอันดับ ๑ คือ ทีมสีแดง รองอันดับ ๒ คือ ทีมสีเหลือง รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมสีเขียว ทีมสีฟ้า ทีมสีขาว และทีม สสอ. พร้อมด้วยมอบรางวัล บุคคลสุขภาพดี ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รางวัล คือ ๑.รางวัลบุคคลสุขภาพดีของโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้แก่ คุณพิมพรรณ มาลัย เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม ๒.รางวัลประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ได้แก่ คุณนภัสสร เมตตา ผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม และ 3.รางวัลเจ้าหน้าที่ที่มาใช้บริการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ได้แก่ คุณเตือนจิตต์ ศักดิ์ถาวรเลิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องคลอด รับมอบรางวัลจาก นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์ ประธานองค์กรแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพด้านออกกำลังกายของประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปัจจุบัน