...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    พิธีมอบขาเทียม โครงการมหกรรมทำขาเทียมพระราชทานเพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต ๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

    • วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงงานขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทาน โดยมีผู้ป่วยซึ่งมีภาวะขาขาดระดับใต้เข่า ( BK) จำนวน ๓ ราย เป็นผู้หญิง ๒ ราย ผู้ชาย ๑ ราย เข้ารับมอบขาเทียมพระราชทาน จาก พญ. อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล นักกายภาพบำบัด และช่างเครื่อง ช่วยเหลือคนพิการ ร่วมในการมอบครั้งนี้