...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รับทีมวิศวกรรมการแพทย์ ศบส.6 ชลบุรี ลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบ ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในโรงพยาบาลพนมสารคาม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

    • วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ต้อนรับ คุณนริศ วงศ์ถาติ๊บ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการและทีมวิศวกรรมการแพทย์ จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ ชลบุรี พร้อมนำทีม ลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ, Cohort Ward และห้องที่ ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆที่มีความเสี่ยง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ๑.ตึกอุบัติเหตุ:ห้องความดันลบและตู้ความดันลบ ๒.ห้องปลอดเชื้อ กสทช. ๓.ห้องAIIR และตู้ความดันบวก ๔.ตึกชาย:ห้องความดันลบและห้องแยกโรค ๕.ตึกผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียง ชั้น๔ :ตู้ความดันลบ ๖.ตึกคลอด :ห้องความดันลบ ๗.ห้องทันตกรรม :ระบบ Heppa ๘.งานบริการผู้ป่วยวิกฤติ ICU :ปรึกษาการสร้างห้องแยกโรค ในการนี้ ขอขอบคุณทีมจาก ศบส.๖ ชลบุรี ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการตามมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ การป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อและ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลพนมสารคามต่อไป