...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ทำบุญครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล ๔๓ ปี"

    • วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทำบุญครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล ๔๓ ปี มีกิจกรรมดังนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. กราบไหว้พร้อมถวายพวงมาลัย, ของไหว้ที่หอพระ ศาลพระภูมิเจ้าที่ชัยมงคลและ ศาลตายาย เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องพระเสียงไพโรจน์ นิมนต์พระอาจารย์สมชาย จากวัดหนองรี อ.พนมสารคาม ทำบุญไหว้พระ ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย กรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี จากการทำบุญ โรงพยาบาลในครั้งนี้ ขอสาธุอนุโมทนาบุญให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้มารับบริการทั้งหมด จงได้รับบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ