...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    เครือข่ายสุขภาพพนมสารคาม ออกหน่วยเชิงรุก “ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน ”

    • วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำทีมเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพพนมสารคาม ออกหน่วยเชิงรุก "ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19" ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 921 คน แบ่งเป็น 1.เข็มที่ 1 วัคซีน Sinovac จำนวน 690 คน (กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป, กลุ่มต่างด้าวถูกกฎหมาย) 2.เข็มที่ 1 วัคซีน Pfizer จำนวน 198 คน (นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปีที่ได้เรียนและไม่ได้เรียนในตำบลเขาหินซ้อน) 3.เข็มที่ 2, 3 (กระตุ้น) วัคซีน Astra Zeneca จำนวน 363 คน (ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้ารับบริการของกรมควบคุมโรค และเน้นการล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเอื้อเฟื้อสถานที่และการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ , ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น, อสม., เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้