...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเขตอำเภอพนมสารคาม

    • วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 07.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำทีมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แบ่งเป็น 2 จุดบริการ ดังนี้ จุดบริการที่ 1 เทศบาลตำบลพนมสารคาม จำนวน 803 คน แยกเป็น • Astra Zeneca เข็มที่ 2, เข็มที่ 3 และเข็มกระตุ้น สำหรับคนไทย อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปและแรงงานต่างด้าว จำนวน 341 คน • Sinovac เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 สำหรับคนไทย อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปและแรงงานต่างด้าว จำนวน 5 คน • Pfizer เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนและเด็กอายุ 12-17 ปี หญิงตั้งครรภ์ และคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 457 คน จุดบริการที่ 2 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ เป็นวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๒ สำหรับนักเรียนและเด็กอายุ ๑๒-๑๗ ปี จำนวน 119 คน โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้ารับบริการของกรมควบคุมโรค และเน้นการล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก อนามัย วัดอุณหภูมิ ในการนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเอื้อเฟื้อสถานที่และการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ จากนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม และผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ครูและอาจารย์ทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้