...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

    • วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรานายแพทย์อัครพล สุคนธานนท์ นายแพทย์สูตินรีกรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลและร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรภาครัฐและหน่วยงานต่างๆร่วมพิธี