...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    • วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แพทย์หญิงชลดา ชวนประสิทธิ์กุล นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพิธีกล่าวคำน้อมรำลึก จุดเทียนและยืนสงบนิ่ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐและเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานและประชาชน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน