...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ"การป้องกันและระงับการแพร่เชื้ออหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ปี 2560"


 • >> อ่านต่อ <<

 • การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย ด้วยเครื่องมือDSPM


 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
 • รมราชชนนี


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาลพนมสารคาม ประจำปี 2560


 • >> อ่านต่อ <<

 • การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ระบบริการ (Service plan)


 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6


 • >> อ่านต่อ <<

 • อำลานี้...เพื่อเธอ


 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี


 • >> อ่านต่อ <<

 • ซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลประจำปี 2560


 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) " ประจำปี 2560


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการหน่วยบำบัด บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน


 • >> อ่านต่อ <<

 • งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จผ่านการรับรองคุณภาพต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 "พลังคุณภาพ จากวันนั้นสู่วันนี้"


 • >> อ่านต่อ <<

 • ทำบุญวันเกิดโรงพยาบาลพนมสารคามและพิธีเปิดตึก “  อาคาร กายภาพบัด    แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก” 


 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมรณรงค์กิจกรรมล้างส้วม พร้อมรับวันสงกรานต์ กิจกรรม 5ส 3ก


 • >> อ่านต่อ <<

 • แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2559


 • >> อ่านต่อ <<

 • แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น


 • >> อ่านต่อ <<

 • รับประเมินโครงการ GREEN & CLEAN Hospital


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Respiratory Failure สำหรับพยาบาล


 • >> อ่านต่อ <<

 • รับประทานประกาศนียบัตร HA Re-Accraditation ครั้งที่ ๓ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลสีเขียว GREEN&CLEAN Hospital


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการฟื้นฟูศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านโภชนบำบัดอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรคในโรงพยาบาลพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการ ลดโรค เพิ่มสุขกับเก้าอี้...ขยี้พุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐


 • >> อ่านต่อ <<

 • สสจ.ฉะเชิงเทรา เข้าตรวจเยี่ยมประเมินการดำเนินงาน โครงการ GREEN&CLEAN Hospital


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษา


 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลบาลพนมสารคามร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมครบรอบ สตมวาร 100 วัน ณ ศาลาริมน้ำวัดท่าเกวียน


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการสร้างสุขด้วยธรรมะ


 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมรณรงค์ โรคเรื้อน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐


 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลบางปะกงและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐


 • >> อ่านต่อ <<

 • รวมพลังร่วมสร้างความดี ถวายความอาลัยแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9


 • >> อ่านต่อ <<

 • ผู้ตรวจราชการเขต 6 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมโรงพยาบาลพนมสารคามและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่


 • >> อ่านต่อ <<

 • นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 เยี่ยมชมโรงพยาบาลพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช


 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ ห้องพระเสียงไพโรจน์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ)


 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ ศาลาริมน้ำวัดท่าเกวียน


 • >> อ่านต่อ <<

 • แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ


 • >> อ่านต่อ <<

 • บรรยายหัวข้อ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกของข้าราชการ ข้าราชการบรรจุใหม่ของเขต 6


 • >> อ่านต่อ <<

 • เปิดตลาดเกษรปลอดภัยสูง "ผักเบอร์ 8"


 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมพิธีจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาหนองพาน


 • >> อ่านต่อ <<

 • รับการตรวจประเมิน Re-Accreditation ครั้งที่ 3


 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน QSC จากโรงพยาบาลพนัสนิคม,พานทอง,บ้านบึง


 • >> อ่านต่อ <<

 • จัดอบรมระบบคุณภาพ (Hospital accreditation) เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพนมสารคาม 100%


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการและนวัตกรรม จ.ฉะเชิงเทรา


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการมิตรภาพบำบัด อยู่ดีมีสุขกับโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรังในระยะที่3 ประจำปี 2559


 • >> อ่านต่อ <<

 • รับมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อจัดตั้งโรงงานขาเทียม พระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


 • >> อ่านต่อ <<

 • นำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการแสดงผลงานและรับประทานโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นระเขตสุขภาพที่ 6


 • >> อ่านต่อ <<

 • งานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ตำบลจัดการสุขภาพดี วิถีบูรพา


 • >> อ่านต่อ <<

 • จัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการของรพ.พนมสารคาม ณ ครัวอิ่มสุข บาย บ้านอยู่เป็นสุข


 • >> อ่านต่อ <<

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพนมสารคามประจำปี 2559


 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนี่องในวโรกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหา มหาราชินี 84 พรรษา


 • >> อ่านต่อ <<

 • รวมพลคนกินนมแม่


 • >> อ่านต่อ <<

 • ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในการลดอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่อำเภอพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • ประเมิน DHS - PCA


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


 • >> อ่านต่อ <<

 • Big Cleaning Day ประจำเดือน กรกฎาคม


 • >> อ่านต่อ <<

 • รับการตรวจประเมินจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย


 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมภาษาอังกฤษครั้งที่ 2


 • >> อ่านต่อ <<

 • ตรวจเยี่ยมเครือข่ายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเหลือดสมอง โรคไตและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตรวจเยี่ยมเครือข่ายอำเภอพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉลิมพระเกียรติ


 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมรับน้องวันที่ 28 มิถุนายน 2559


 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมรับน้องวันที่ 27 มิถุนายน 2559


 • >> อ่านต่อ <<

 • ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ


 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมทีมเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมเวทีให้ความรู้โรคไข้เลือดออก


 • >> อ่านต่อ <<

 • สัมมนาแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 59


 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมคำนวนพลังงาน


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการเจ้าหน้าที่สดใส ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการเจ้าหน้าที่สดใส ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1


 • >> อ่านต่อ <<

 • การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับ เจ้าหน้าที่


 • >> อ่านต่อ <<

 • ตรวจนิเทศงานและประเมินผลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • ประเมินงานด้านอาชีวอนามัยและด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร


 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุม “คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ อำเภอพนมสารคาม ครั้งที่ 3 ”


 • >> อ่านต่อ <<

 • การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ระบบบริการ (Service plan)


 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมทบทวนความรู้ทางวิชาการของทีมสหวิชาชีพ(PCT)


 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมทบทวนความรู้ทางวิชาการของทีมสหวิชาชีพ(PCT)


 • >> อ่านต่อ <<

 • ศึกษาดูงานการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ณ โรงพยาบาลแหลมสิงห์และ โรงพยาบาลขลุง จ.จันทบุรี


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาความรู้การรักษา ด้านการนวดไทยโรงพยาบาลพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • มหกรรมให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วันที่ 25 พ.ค.59


 • >> อ่านต่อ <<

 • การประชุมเรื่องการลงโปรแกรม SINAP
  (ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ) • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559
  ณ สวนสมุนไพร โรงพยาบาลพนมสารคาม • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรม เก็บขยะ ลอกท่อ รอบโรงพยาบาลพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรม "การเขียนประเมินผลการติดตามโครงการ"


 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการพนมสารคามร่วมใจป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี วันที่ 13 พฤษภาคม 2559


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี วันที่ 12 พฤษภาคม 2559


 • >> อ่านต่อ <<

 • งานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่


 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขถาพระดับอำเภอ


 • >> อ่านต่อ <<