...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน

 

คำถามที่พบบ่อย

 

สื่่อ ต่างๆ Youtube    

<


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ สรุปตัวชี้วัดหน่วยงาน การรายงานความเสี่ยงในหน่วยงาน


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการควบคุม และมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขาไต เขตสุขภาพที่ ๖


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗ ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล “วันอานันทมหิดล” ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ เขาตาจี๊ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดประชุมวิชาการโรงพยาบาลขยายผลการดำเนินงาน BPSC ระดับเขตสุขภาพที่ ๖ โครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข ระยะที่ ๓


 • การให้บริการคลินิกมลพิษ ตามโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


 • กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม สนับสนุนเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมรถไถเข้าปรับพื้นที่และสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่จอดรถ ในการจัดกิจกรรม"โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗" ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗


 • สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม ที่นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มาช่วยตัดต้นไม้ ปรับพื้นที่และสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่จอดรถ ในการจัดกิจกรรม "โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗" ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ต้อนรับคณะแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี ๒๕๖๗


 • ประชุมแม่บ้านทำความสะอาด


 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จำกัด ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกประเมินมาตรฐานงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital : GCSh


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการให้บริการทันตกรรม "โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗"


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ดูแลความปลอดภัยการจราจร และด้านยานพาหนะ โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตน Health ID ใน Application หมอพร้อม ตามโครงการ "บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่"


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมคณะกรรมการ ๕ ส ที่ทำงานและบ้านพักสะอาด ปราศจากยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก บริเวณที่พักของโรงพยาบาลพนมสารคาม ประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม Kick off จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตน Health ID ใน Application หมอพร้อม ตามโครงการ "บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่" และให้บริการลงทะเบียน Application เป๋าตัง


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตน Health ID ใน Application หมอพร้อม ร่วมโครงการ "บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่"


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ "หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดพิธีทำบุญโรงพยาบาลพนมสารคาม ครบรอบ ๔๖ ปี และพิธีรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับเปิดหอผู้ป่วยศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมการดูแลทำความสะอาดหอพระศาลพระภูมิ เพื่อเตรียมพร้อมในการทำบุญโรงพยาบาลพนมสารคาม ครบรอบ ๔๖ ปี และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๗


 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๖ ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลพนมสารคามรับเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณจุดตรวจหลัก ถนน ๓๐๔ หน้าสถานีขนส่งเมืองใหม่พนมสารคาม ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วัดเมืองแมด ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลหลักเมืองพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการความรอบรู้ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี ๒๕๖๗


 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่และโครงการแว่นแก้ว ออกให้บริการประชาชน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอพนมสารคาม


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพฟัน คัดกรองอาการและรอยโรคก่อมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีสมโภชน์ฉลองตราตั้งสัญญาบัตรพัดยศ จส.ชท. ณ วัดหนองเค็ด ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพและบริการการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมทบทวนแผนป้องกันการเกิดเหตุอุทกภัย ประจำปี ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดหนองเหียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๗ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกับ เทศบาลตำบลพนมสารคาม ออกตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ณ โรงเรียนจุฑาทิพย์ ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลพนมสารคาม ออกตรวจคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในกลุ่มพระสงฆ์ ณ วัดท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการการอบรมเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุขภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกรักชาติ


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหมู่บ้านเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (หนองพาน) ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมสารคาม และพบปะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การปิดทางเข้าด้านหน้า โรงพยาบาลเดิมเป็นการชั่วคราว และการใช้ทางเข้าใหม่บริเวณกู้ภัยพนมสารคามแทน


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมทีมโรงพยาบาลสีเขียว (GREEN&CLEAN Hospital: GCH) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานเรื่อง โปรแกรมการบริหารสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) MY PSD และงานอื่นๆ ด้านพัสดุของโรงพยาบาลพนมสารคาม


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดบริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเทียบระดับ (Group Benchmarking) โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๖


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมรวมพลคนฉะเชิงเทรา รักษ์สุขภาพ และก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต ๑๐๐ วัน ๑๐๐ แต้มสุขภาพ"


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เนื่องในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม KICK OFF “เติมรัก ปันสุข CareD Corner หยิบได้ เติมได้”


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หอพระ ศาลพระภูมิเจ้าที่ชัยมงคล ศาลตาศาลยาย เนื่องในวันตรุษจีน ปี ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (สัญจร)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรม 5ส3ก ดูแลโซนต้นไม้ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและปลอดลูกน้ำยุงลาย


 • โโรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานบริการสาธารณสุข ระดับท้าทาย ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือน มกราคา ๒๕๖๗ สรุปตัวชี้วัดหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เรื่องการทำงานตรงต่อเวลา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานบริการสาธารณสุข ระดับท้าทาย ด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ" รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓ ณ อาคารโดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานบริการสาธารณสุข ระดับท้าทาย ด้านการจัดการของเสียทางการแพทย์" รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting


 • พิธีทำบุญตักบาตร โครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๖


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาล และพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “การจัดทำสื่อความรู้ทางวิชาการ ด้านการดูแลผู้ป่วย”


 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนมสารคาม ปี ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดวาระการประชุมคณะกรรมการ ๕ ส. ที่ทำงานและบ้านพักสะอาด ปราศจากยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก บริเวณที่พัก


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการอบรมพัฒนามาตรฐานและฟื้นฟูความรู้ (อสม.) เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน และการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลร่วมกับเครือข่าย สสอ/รพ.สต


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี คัดกรองความเสี่ยง และทดสอบสมรรถภาพ ในกลุ่มวัยทำงาน


 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ การสรุปตัวชี้วัดหน่วยงาน สรุปความเสี่ยงหน่วยงาน ติดตามผลนวัตกรรม/งานวิจัยในหน่วยงาน


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมทีมเยี่ยมเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๕ ส ประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


 • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนามาตรฐาน และฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สำหรับ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้วยชำมะลอง (ชุมชนสวนกิตติ) หมู่ ๒ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถ ทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ทีมตรวจประเมิน รพ.สต.)


 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregivers) โรงพยาบาลพนมสารคาม และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ การสรุปตัวชี้วัดหน่วยงาน สรุปความเสี่ยงหน่วยงาน ติดตามผลนวัตกรรม/งานวิจัยในหน่วยงาน


 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ในโรงพยาบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)


 • เครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ประชุมทันตบุคลากร เพื่อดำเนินงานทันตสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อม การให้บริการใช้สิทธิฯ ผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตัง


 • ทีม Wellness Center โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกปฏิบัติงานการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านการยศาสตร์ การป้องกันการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพโครงร่างและกล้ามเนื้อของร่างกาย


 • กิจกรรมโรงพยาบาลขยายผลประชุมดูงาน (Site Visit) โรงพยาบาลต้นแบบในการเทียบระดับองค์กร (Individual Benchmarking) ในโครงการศูนย์การจัดการความรู้การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตสังคม ในระบบสาธารณสุข


 • ทีม Wellness Center โรงพยาบาลพนมสารคาม รับตรวจประเมินวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ( วศป.) ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ • กิจกรรมโรงพยาบาลขยายผลประชุมดูงาน (Site Visit) โรงพยาบาลต้นแบบในการเทียบระดับองค์กร (Individual Benchmarking) ในโครงการศูนย์การจัดการความรู้การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตสังคม ในระบบสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมเพื่อเตรียมพร้อม รับการตรวจประเมินระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ๗ ระบบ
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ตรวจรับ ระบบท่อลมส่งยาและ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานหน่วยภาคการสาธารณสุข ในการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผ่านระบบ Video Conference
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมเพื่อลงนามสัญญาจ้างทำความสะอาดของบริษัทรับเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลพนมสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรม Kick Off โครงการ “รู้เร็ว รักษาหาย และป้องกันได้ด้วยการคัดกรองสุขภาพ อำเภอพนมสารคาม เมืองคนสุขภาพดี ปี ๒๕๖๗” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ สรุปตัวชี้วัดหน่วยงาน การรายงานความเสี่ยงในหน่วยงาน
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม ๒๕๖๖ เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เขาตาจิ๊ด หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ๙ ฝาย พระราชบิดา ๑๐ ฝาย พระราชา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ เขาสุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตนายอำเภอพนมสารคาม ผู้มีอุปการะคุณ และเจ้าเมืองพนมสารคามผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
 • ประชุมคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอพนมสารคาม (คปสอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมการเคลื่อนย้าย ประจำปี ๒๕๖๖
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ สรุปตัวชี้วัดหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) แก่ทีมนิเทศ จากโรงพยาบาลพุทธโสธร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินไขว้ การประกันคุณภาพการพยาบาล (Quality Assurance : QA)
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ศึกษาดูงาน "IPD Paperless" ณ โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คลินิกโรคจากการทำงานต้นแบบระดับโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำ ๕ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับการเยี่ยมประเมินและติดตามงานสาขาทารกแรกเกิด และกุมารเวชกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล การบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมกับเทศบาลตำบลท่าถ่าน และ อสม. ออกเชิงรุกป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ ๔ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โรงพยาบาลพนมสารคาม
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของเขตโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Teleconference) การติดตามข้อมูลและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ไตรมาส ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ สรุปตัวชี้วัดหน่วยงาน การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน ความเสี่ยงหน่วยงาน
 • งานปฐมภูมิฯ รพ.พนมสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖"
 • การรับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเพื่อใช้จัดสวัสดิการให้บุคลากร ทางการแพทย์ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จากบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • บริการลงทะเบียนหมอพร้อมและดำเนินกิจกรรมก้าวท้าใจ season ๕ ใน โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
 • กิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาด ตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา
 • ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอพนมสารคาม (คปสอ.พนมสารคาม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 • โครงการและกิจกรรม การประกวดผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One / To Be Number One Idol / To Be Number One Teen Dancercise และการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ระดับอำเภอ
 • กลุ่มงานปฐมภูมิฯ โรงพยาบาลพนมสารคามออกควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในเด็กนักเรียนหญิงอายุ ๙ - ๑๔ ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนในโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
 • กลุ่มงานปฐมภูมิฯ โรงพยาบาลพนมสารคามออกควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในกลุ่มเด็กอ้วนในโรงเรียน เพื่อมุ่งสู่ สูงดี สมส่วน
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมเพื่อติดตามการออกแบบถนนทางเข้าโรงพยาบาล
 • งานปฐมภูมิฯ โรงพยาบาลพนมสารคามจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง Anaphylaxis เพื่อเตรียมผู้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโรงเรียนและในชุมชน
 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การจัดกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 • รพ.พนมสารคาม ร่วมพิธีถวายสักการะ วางพุ่มเงิน พุ่มทองและพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
 • รพ.พนมสารคาม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
 • การประชุมทีม ENV, ๕ส และประหยัดพลังงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
 • โรงพยาบาลพนมสารคามเป็นรพ.ต้นแบบ BPSC จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรวิทยากร (TOT)และผู้บำบัด BPSC
 • กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สรุปตัวชี้วัดหน่วยงาน การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน ความเสี่ยงหน่วยงาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 • สโมสรโรตารีธนบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางสายตาให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม
 • โรงพยาบาลพนมสารคามจัดกิจกรรมบูรณาการคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพในเขต อบต.พนมสารคาม
 • อำเภอพนมสารคาม จัดกิจกรรม Kick off ก้าวท้าใจ Season ๕
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ตัวแทนการไฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • รพ.พนมสารคาม ต้อนรับนายอำเภอพนมสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมสัญจรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
 • อบรม"คุณภาพบันทึกรายงานทางการพยาบาล" โดยวิทยากร อาจารย์ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ สรุปตัวชี้วัดหน่วยงาน และความเสี่ยงหน่วยงาน
 • โรงพยาบาลพนมสารคามให้การต้อนรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง และคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต
 • ทำบุญ ครบรอบ ๔๕ ปี โรงพยาบาลพนมสารคาม
 • ประชุมแลกเปี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านโรคประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพรายบุคคลในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Personal Health Record)
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖ ภายใต้การรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนบ้านต้นนา (MOU)
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีทำบุญ"เมืองพนมสารคาม
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับมอบชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ารถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมพิธี Kick Off กิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๕ ร่วมกันท้า ๑๕๐ วัน ๑๕ ล้านแต้มสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • อบรมงานทันตสุขภาพสำหรับ อสม.ใหม่ ปี ๒๕๖๖
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมอบรม Online ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)ระยะที่ ๕"
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมมหกรรมคัดกรองสุขภาพ"ชาวแปดริ้วสุขภาพดี เริ่มต้นด้วยการคัดกรองสุขภาพ"
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อประชุมหารือ ติดตามการออกแบบถนนทางเข้าโรงพยาบาล
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 • การตรวจติดตามเฝ้าระวังการเกิดภาวะฟันตกกระและการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคเกินมาตรฐาน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับคณะผู้ศึกษาดูงานการดำเนินงาน BPSC จากเขตสุขภาพที่ ๔ • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในโครงการสถานศึกษาาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก ในชุมชนตลาดศูนย์การค้าศิริพนม ม.๑ ต.พนมสารคาม • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพในกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้วย ๓ โปรแกรม เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก ภายใต้สโลแกน "รักใครให้พาไปตรวจสุขภาพ • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมหารือ ติดตาม การออกแบบถนนทางเข้าโรงพยาบาล เพื่อป้องกันน้ำท่วมช่วงหน้าฝน • ออกหน่วยเชิงรุกตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก อาการและรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการรายงานความเสี่ยง/อุบัติการณ์รูปแบบใหม่ HRMS on Cloud" • โครงการ"การเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมการรักษาวินัยผลประโยชน์ทับซ้อนภายใต้แนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖" • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทและการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายชื้อในโรงพยาบาลพนมสารคาม" • 1.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Git Policy)
 • 2.โรงพยาบาลพนมสารคามใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

 • 3.เกณฑ์จริยธรรมยา

 • 4.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 • 5.คณะกรรมการจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรมมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ปี ๒๕๖๕

 • >> อ่านต่อ <<

 • "รพ.พนมสารคาม จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๕"

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

 • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

 • กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต่อต้านทุจริต

 • คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564 • No Gift Policy

 • No Gift Policy

 • รพ.พนมสารคาม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเขตอำเภอพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • เครือข่ายสุขภาพพนมสารคาม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเขตอำเภอพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ เข็มที่ ๑ วัคซีน Pfizer ในกลุ่มเยาวชน อายุ ๑๒-๑๘ ปี ที่ได้เรียนและไม่ได้เรียนหนังสือ

 • >> อ่านต่อ <<

 • เครือข่ายสุขภาพพนมสารคาม ออกหน่วยเชิงรุก “ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน ”

 • >> อ่านต่อ <<

 • เครือข่ายสุขภาพพนมสารคาม ออกหน่วยเชิงรุก “ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตำบลเขาหินซ้อน ”

 • >> อ่านต่อ <<

 • ทำบุญครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล ๔๓ ปี

 • >> อ่านต่อ <<

 • Kick Off วันฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)เข็มที่ ๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

 • >> อ่านต่อ <<

 • จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน แห่งชีวิต” ตามนโยบาย "ฉะเชิงเทราจังหวัดสะอาด"

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการอ่าน และแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG Interpretation)

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับการตรวจประเมินมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital และ การจัดการงานอาชีวอนามัยและบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขต ๖ ระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • การสำรวจและตรวจสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัย และสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๔

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • >> อ่านต่อ <<

 • จัดกิจกรรม"มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแห่งชีวิต" ตามนโยบาย "ฉะเชิงเทราจังหวัดสะอาด"

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับทีมวิศวกรรมการแพทย์ ศบส.6 ชลบุรี ลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบ ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในโรงพยาบาลพนมสารคาม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกหน่วยบริจาคโลหิต ณ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามรับการดูงาน เรื่องระบบงาน IC ของ ห้อง AIIR.,PUI. Ward, modified AIIR room , แนวทางการจัด cohort ward และการใช้ตู้ negative

 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีมอบขาเทียม โครงการมหกรรมทำขาเทียมพระราชทานเพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต ๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมกีฬาสี ๖๓ แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของเครือข่ายสุขภาพ อำเภอพนมสารคาม ภายใต้ธีมงาน "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง" และ การมอบรางวัลบุคคลสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๖๓

 • >> อ่านต่อ <<

 • การมอบโล่รางวัลคนดีศรีพนม และมอบรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทีมผู้ดูแลและพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Patient Care Team: PCT) สูงสุด ประจำปี 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

 • >> อ่านต่อ <<

 • จัดกิจกรรมวัน KICK OFF "จังหวัดฉะเชิงเทราสะอาด" วันที่ 24 ธันวาคม 2563

 • >> อ่านต่อ <<

 • การสัมนาเผยแพร่ผลงานการพัฒนาระบบการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมของโรงพยาบาล: ความสำเร็จและความท้าทายโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจในระบบสาธารณสุข : Knowledge Management Center for Behavior and Psychosocial Care in Public Health System: BPSC

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

 • >> อ่านต่อ <<

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ATLS)

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับดูงานโรงพยาบาลขลุง

 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมพิธีจุดเทียน ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร2)

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ บุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • >> อ่านต่อ <<

 • มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ป่วย ในพื้นที่ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พระนั่งเกล้า ศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน Wellness Center) และ GREEN&CLEAN Hospital

 • >> อ่านต่อ <<

 • สสจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ รพ.พนมสารคาม และเครือข่ายพนมสารคาม ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • >> อ่านต่อ <<

 • ชาวพนมสารคาม ดวงตาสดใส รักษาใกล้บ้าน ใกล้ใจ

 • >> อ่านต่อ <<

 • วันล้างมือโลก ( Global Hand Washing Day )

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่มกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมพิธีโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคามศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการให้บริการคลินิกคัดกรองและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ

 • >> อ่านต่อ <<

 • การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำหัตถการทางสูติกรรม

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ทำบุญประจำปี ๒๕๖๓ ครบรอบ ๔๒ ปี

 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2563

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ทำบุญประจำปี ๒๕๖๓ ครบรอบ ๔๒ ปี

 • >> อ่านต่อ <<

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับคณะอาจารย์ มาเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลหลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล)

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากรสติสนทนา สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและผู้บำบัดสติบำบัดแก่โรงพยาบาลที่ร่วมขยายผลโครงการBPSC"

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมงาน วันสถาปนาศูนย์ฯ ครบรอบ ๔๑ ปี

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจในระบบสาธารณสุข (BPSC)

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย Wellness Center

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคามรับการนิเทศงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โรงพยาบาลชุมชน

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 • >> อ่านต่อ <<

 • เยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับดูงาน Wellness Center

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับดูงาน โรงพยาบาลสนามชัยเขต

 • >> อ่านต่อ <<

 • จิตอาสาพระราชทาน รพ. พนมสารคาม ร่วมทำกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้า โรงพยาบาล เพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วม

 • >> อ่านต่อ <<

 • อำเภอพนมสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันอานันทมหิดล

 • >> อ่านต่อ <<

 • รณรงค์กิจกรรม ๕ส๓ก ดูแลสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส วันสิ่งแวดล้อมโลก

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม รับมอบตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบ Negative Pressure

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการPEAสู้ภัยโควิด-19ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับมอบ "ผ้าอนามัย ในกิจกรรม กาชาด ร่วมใจดูแลผู้ยากไร้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา"

 • >> อ่านต่อ <<

 • เตรียมความพร้อม COHORT WARD สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

 • >> อ่านต่อ <<

 • การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

 • >> อ่านต่อ <<

 • คปสอ.พนมสารคามประชุมเตรียมพร้อมรับ การนิเทศงาน จาก สสจ.ฉะเชิงเทรา

 • >> อ่านต่อ <<

 • การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงาน และการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมคณะทำงานจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (จป.) : ครู ข ระดับเครือข่ายฯ

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา สำหรับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม พร้อมใจกัน BIG CLEANING WEEK "จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส๒๐๑๙ และป้องกันฝุ่น PM๒.๕""

 • >> อ่านต่อ <<

 • ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานโรงพยาบาลพนมสารคาม รับศึกษาดูงานจาก บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ให้บริการปลอดภัย ด้วย ๒P Safety Goals ประจำปี ๒๕๖๓”

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยSEPSIS & STROKE & STEMI ได้อย่างปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓””"

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคามต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านสารสนเทศจาก รพ.สิเกา จ.ตรัง””"

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย””"

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรม “ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ให้บริการปลอดภัย ด้วย ๒P Safety Goals””"

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมค้นหาอสม. ต้นแบบสุขภาพดี”"

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ให้บริการปลอดภัย ด้วย ๒P Safety Goals ประจำปี ๒๕๖๓”"

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา"

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๖๓"

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามรับการเยี่ยมเสริมพลังและรองรับ การศึกษาดูงาน ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center)

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน

 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคามนำเสนอผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ แก่คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคามนำเสนอผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ แก่คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล

 • >> อ่านต่อ <<

 • พนมสารคามจัดมหกรรมเดินวิ่งสนุก สุขใจทั้งอำเภอ

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ การบันทึกข้อมูลระบบ ๔๓ แฟ้ม(Hosxp)

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมพิธีรับมอบพื้นที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่4 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการจัดการความขัดแย้งในสถานบริการดีเด่นระดับประเทศ

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day)

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรม “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อและการทำความสะอาดอาคารสถานที่”

 • >> อ่านต่อ <<

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมรับการ Re-Accreaditation IV สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ"”

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และจัดบูธนิทรรศการ Wellness Center

 • >> อ่านต่อ <<

 • “มหกรรมการนำเสนอ CQI/นวัตกรรม/Best practice ”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “พิธี ถวายบังคม จุดเทียนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล "พัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนฯ"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๕”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “โรงพยาบาลพนมสารคามจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒาปรับภูมิทัศน์”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “การศึกษาดูงาน Smart ER ณ ER โรงพยาบาลระยอง”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “รพ.พนมสารคามร่วมพิธีมอบกายอุปกรณ์ ถุงยังชีพ และผ้าอ้อมสำเร็จรูป แก่ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้มีภาวะเปราะบางทางสังคม”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “อบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมใจคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “รพ.พนมสารคามต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดประจำปี ๒๕๖๒”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต”

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ปี 2562

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม รับมอบเครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 • >> อ่านต่อ <<

 • เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๓

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม เปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ รพ.พนมสารคาม ปีงบประมาณ 2563

 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ร่วงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย หลวงพ่อเจ้าคุณพระอดุลสารมุนี

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ร่วมโครงการควบคุมไข้เลือดออก

 • >> อ่านต่อ <<

 • ถวายเครืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมหามงคล

 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • >> อ่านต่อ <<

 • “รพ.พนมสารคาม ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายพระพุทธโสธร”

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา

 • >> อ่านต่อ <<

 • PCT Conference เรื่องไข้เลือดออก

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม รับการประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ

 • >> อ่านต่อ <<

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการศูนย์จัดการความรู้ การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข

 • >> อ่านต่อ <<

 • การปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

 • >> อ่านต่อ <<

 • คณะกรรมการพัฒนา รพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 • >> อ่านต่อ <<

 • กลุ่มงานทันตกรรม รับการนิเทศงานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2562

 • >> อ่านต่อ <<

 • "รพ.พนมสารคาม ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"

 • >> อ่านต่อ <<

 • “การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการป้องกันการระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ปี ๒๕๖๒”

 • >> อ่านต่อ <<

 • การติดตามผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาอายุรกรรม (Sepsis)

 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีมอบกายอุปกรณ์และของใช้จำเป็น เพ่ือผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • >> อ่านต่อ <<

 • การนิเทศงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) และ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โรงพยาบาลชุมชน"

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอพยพหนีไฟระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ปี 2562"

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ

 • >> อ่านต่อ <<

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการด่านหน้าของพนักงานเปล โรงพยาบาลพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคามร่วมประชุมเพื่อนำเสนอสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก ความรู้เรื่องโรค การรักษา และการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคามเปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานเพื่อดูแลสุขภาพก่อนป่วย

 • >> อ่านต่อ <<

 • ทีมวิศวกรรมความปลอดภัย มาสำรวจ ตรวจสอบ มาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมเรื่อง “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)” และอบรมหลักสูตร “การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒"

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลพนมสารคาม"

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วย สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม"

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการ​กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์​ ทำบุญวันครบรอบ​ 41​ ปี​ โรงพยาบาล​พนมสารคาม​"

 • >> อ่านต่อ <<

 • ทีมจิตอาสาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามร่วม กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

 • >> อ่านต่อ <<

 • ซ้อมแผน7วันอันตราย

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพนมสารคาม”

 • >> อ่านต่อ <<

 • การอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อม รับการ Re-accreaditation ๔ สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ”

 • >> อ่านต่อ <<

 • เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม รับการนิเทศงานจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา

 • >> อ่านต่อ <<

 • ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับมอบรถเข็นเปลนั่งสำหรับผู้ป่วย

 • >> อ่านต่อ <<

 • คปสอ.พนมสารคามจัดประชุมติดตามงานและร่วมต้อนรับ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา มาให้นโยบายการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ระบาด

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับมอบเงินบริจาค อาหารแห้ง และของใช้ จำเป็นสำหรับผู้ป่วย

 • >> อ่านต่อ <<

 • สสจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมเสริมพลังงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

 • >> อ่านต่อ <<

 • การรับมอบพระ “พระไภษัชยคุรุ” และทำพิธีเบิกเนตร

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมเตรียมประเมินตนเองตามมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ปี 2562

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการ 3ดี กลุ่มที่ 1 รูปร่างดี เริ่มคอร์สฝึกปฏิบัติจริง

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม จัดอบรมบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ ด้วยโปรแกรม 3 ดี(รูปร่างดี ไขมันดี กล้ามเนื้อดี)"

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใต้ระบบ พชอ.พนมสารคาม"

 • >> อ่านต่อ <<

 • เรื่องโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย"

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

 • >> อ่านต่อ <<

 • ทีม ENV รพ.พนมสารคาม รับการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ และวิศวกรรมความปลอดภัย

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทุนสมองของลูกน้อย

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมทบทวนแนวทางการบริหาร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โดยทบทวนความรู้ทางวิชาการเรื่อง Sepsis และมีการทดสอบความรู้ความสามารถของพยาบาลโรงพยาบาลพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • ขอแสดงความยินดีกับ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก ข้าราชการดีเด่น และแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมคณะกรรมการ GREEN&CLEAN Hospital

 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมจิตอาสา ประชาร่วมใจ

 • >> อ่านต่อ <<

 • การประชุมทีมผู้ประเมิน และทีมพี่เลี้ยง รพ.สต. เครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคามรับการประเมินเพื่อคัดเลือก ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหาร ความขัดแย้งในสถานบริการประจำปี2561

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการอบรมจิตปัญญาสำหรับผู้บริหาร เครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมรับการ Re-accreditation 4 สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • >> อ่านต่อ <<

 • งานอุ่นไอรัก คลายหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

 • >> อ่านต่อ <<

 • ออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 • >> อ่านต่อ <<

 • "เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคามจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและกิจกรรมกีฬาสีให้เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความสามัคคี"

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมรับการ Re-accreditation 4 สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ"

 • >> อ่านต่อ <<

 • การประชุมคณะกรรมการ พัฒนาโรงพยาบาลพนมสารคาม"

 • >> อ่านต่อ <<

 • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่"

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2562"

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการมุ่งสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบรรยากาศเอกชน"”

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการมุ่งสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบรรยากาศเอกชน"”

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ"”

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต”

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติ”

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการมุ่งสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบรรยากาศเอกชน”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “ทันตบุคลากร รพ.พนมสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “โรงพยาบาลพนมสารคาม ต้อนรับทีมศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดนิทรรศการการงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี 2561”

 • >> อ่านต่อ <<

 • “โครงการหมอชวนวิ่ง”

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการ “การส่งเสริมการออกกำลังกาย เครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม”

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมพัฒนางานวิจัย ปีงบ2562

 • >> อ่านต่อ <<

 • กลุ่มงานทันตกรรม รพ.พนมสารคาม ร่วมกับ รพ.สต.ปลายกระจับ ออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วม เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day)

 • >> อ่านต่อ <<

 • งาน GREEN&CLEAN Hospital จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม จัดอบรมเพื่อค้นหาต้นแบบสุขภาพ 3 ดี(หุ่นดี ไขมันดีและกล้ามเนื้อดี)

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมพัฒนาการบันทึกข้อมูลทั้งเครือข่าย

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และพฤติกรรมบริการมุ่งสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบรรยากาศเอกชน

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำบุญ ถวายจตุปัจจัย และฟังเทศน์มหาชาติ

 • >> อ่านต่อ <<

 • งานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดประชุมทบทวนเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีถวายบังคม จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช””

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช”

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • >> อ่านต่อ <<

 • บริการทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาด

 • >> อ่านต่อ <<

 • น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ช่วงเย็น

 • >> อ่านต่อ <<

 • น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้า

 • >> อ่านต่อ <<

 • นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทราและคณะ เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพอำเภอ พนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day" โดยจัดกิจกรรม ๕ส ๓ก กิจกรรม รักษ์ต้นไม้และการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีในทุกหน่วยงาน ร่วมกันขนดินเพื่อปรับถม พื้นที่ที่เป็นหลุมร่องบริเวณด้านข้างสระน้ำและดูแลพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล

 • >> อ่านต่อ <<

 • เกษียณอายุราชการ ปี 2561

 • >> อ่านต่อ <<

 • พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมออกหน่วยขาเทียมขนาดย่อม ในงาน นิทรรศการ A-plas 2018 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนา

 • >> อ่านต่อ <<


 • >> อ่านต่อ <<

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสิริโสธรารักษ์

 • >> อ่านต่อ <<

 • ออกเยี่ยมเชิงรุกและเสริมพลังเป็นการ Surprise Visit เพื่อตรวจตามเกณฑ์ 5 ส

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ"การช่วยฟื้นคืนชีพ"ปี2561

 • >> อ่านต่อ <<


 • >> อ่านต่อ <<

 • ขอขอบพระคุณคุณกาญจนา ยะโสภา ที่นำถุงผ้ามาบริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำมาใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก

 • >> อ่านต่อ <<

 • หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข

 • >> อ่านต่อ <<

 • ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สุขภาพดี วัยทำงานต้นแบบ โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 • >> อ่านต่อ <<

 • ขอขอบพระคุณคุณวิเชียร คุณมธุรดา ศรีสุวรรณ ที่นำถุงผ้ามาบริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำมาใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก

 • >> อ่านต่อ <<

  • ขอขอบพระคุณคุณวิเชียร คุณสุพนิต อารีรอบ ที่นำถุงผ้ามาบริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำมาใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก

  • >> อ่านต่อ <<

  • การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

  • >> อ่านต่อ <<

  • ออกเยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ตามมาตรฐาน HA:ENV, มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital

  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ รพ.พนมสารคาม ปีงบประมาณ 2562

  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพนมสารคาม

  • >> อ่านต่อ <<

  • พญ.วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ถวายเครื่องสักการะพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

  • >> อ่านต่อ <<

  • คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

  • >> อ่านต่อ <<

  • วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

  • >> อ่านต่อ <<

  • ร่วมปลูกต้นไม้รวงผึ้ง

  • >> อ่านต่อ <<

  • เข้าเยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และรณรงค์การล้างมือ

  • >> อ่านต่อ <<

  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม

  • >> อ่านต่อ <<

  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จากกรมควบคุมโรคและคณะในโอกาสมาเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน

  • >> อ่านต่อ <<

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ " การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สำหรับเจ้าหน้าที่
   โรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่าย

  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมทบทวน 12 กิจกรรม (ทบทวนความรู้) เรื่องไข้เลือดออก

  • >> อ่านต่อ <<

  • อบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาลพนมสารคามประจำปี 2561

  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมทบทวน 12 กิจกรรม (ทบทวนความรู้) เรื่องไข้เลือดออก

  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมทบทวน 12 กิจกรรม (ทบทวนความรู้) เรื่องไข้เลือดออก

  • >> อ่านต่อ <<

  • โรงพยาบาลพนมสารคามรับเยี่ยมเสริมพลังจากทีมอาจารย์ตามโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคม

  • >> อ่านต่อ <<

  • ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561

  • >> อ่านต่อ <<

  • สร้างสุขด้วยสติในองค์กร โรงพยาบาลพนมสารคาม

  • >> อ่านต่อ <<

  • โครงการตักบาตร"ถนนสายบุญ" ประจำปี 2561

  • >> อ่านต่อ <<

  • รพ.พนมสารคาม รับการนิเทศงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอรอบที่ 2/2561

  • >> อ่านต่อ <<

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
   ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  • โรงพยาบาลพนมสารคามรับการตรวจประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการลดอาการปวดและป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโครงร่างของร่างกายจากการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลพนมสารคาม

  • >> อ่านต่อ <<

  • โรงพยาบาลพนมสารคามรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% "ระดับทอง "

  • >> อ่านต่อ <<

  • รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาขาทารกแรกเกิดและสาขากุมารเวชกรรม จากโรงพยาบาลพุทธโสธร

  • >> อ่านต่อ <<

  • อบรมเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย CVD Risk ระดับ 4-5

  • >> อ่านต่อ <<

  • โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับมอบโล่รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับ "คุณภาพ" จาก พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  • >> อ่านต่อ <<

  • โรงพยาบาลพนมสารคามออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ จังหวัดฉะเชิงเทรา “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  • >> อ่านต่อ <<

  • โรงพยาบาลพนมสารคามยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

  • >> อ่านต่อ <<

  • วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ,
   5ส 3ก และลอกท่อระบายน้ำ

  • >> อ่านต่อ <<

  • วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. รับการตรวจเยี่ยมจากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
   และแพทย์ทางเลือก

  • >> อ่านต่อ <<

  • วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูระบบงานผู้ป่วยนอก
   และการดำเนินงาน การลดใช้กระดาษ(Paper less)

  • >> อ่านต่อ <<

  • วันที่ 26-27 เมษาน 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ผลงานวิชาการ

  • >> อ่านต่อ <<

  • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดงานทำบุญครบรอบ ๔๐ ปี ภายใต้ชื่องาน
   "๔๐ปี แล้วหนา ออเจ้าทั้งหลาย แล้วรักของเราจะคงอยู่นิรันดร์"

  • >> อ่านต่อ <<

  • ร่วมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรจาก ท่านอดีต สส.สมชัย อัศวชัยโสภณ และภริยา
   เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย

  • >> อ่านต่อ <<

  • กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...พร้อมรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

  • >> อ่านต่อ <<

  • ยินดีต้อนรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

  • >> อ่านต่อ <<

  • ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • >> อ่านต่อ <<

  • ยินดีต้อนรับทีมสุขภาพจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

  • >> อ่านต่อ <<

  • เยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านการให้บริการ, ความสะอาด, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, ความปลอดภัยในสถานบริการสุขภาพ

  • >> อ่านต่อ <<

  • เจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม ร่วมกันดูแลโซนต้นไม้ กิจกรรม 5ส 3ก

  • >> อ่านต่อ <<

  • ยินดีต้อนรับทันตบุคลากรจาก Ministry of Health, Nutrition&Irdigenous Medicine ประเทศศรีลังกาและทันตบุคลากรจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  • >> อ่านต่อ <<

  • สนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการฝึกสมาธิ สติบำบัด

  • >> อ่านต่อ <<

  • รพ.คลองใหญ่ และ รพ.แหลมงอบ จ.ตราด ศึกษาดูงาน ENV, GREEN&CLEAN Hospital ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม

  • >> อ่านต่อ <<

  • รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

  • >> อ่านต่อ <<

  • สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่าน สส.สมชัย อัศวชัยโสภณ

  • >> อ่านต่อ <<

  • สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่าน สส.อิทธิ ศิริลัทธยากร อดีต รมช.กระทรวงคมนาคม

  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมแม่บ้านพนักงานทำความสะอาดและการดูแลความสะอาดห้องน้ำ ตามนโยบาย GCH

  • >> อ่านต่อ <<

  • งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

  • >> อ่านต่อ <<

  • รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพื่นที่รอบตลาดพนมสารคามและในโรงเรียนมัธยมพนมสารคามพนมอดุลวิทยา

  • >> อ่านต่อ <<

  • นิเทศงานและประเมินผลเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รอบที่1/2561

  • >> อ่านต่อ <<

  • ร่วมแสดงความยินดีกับ จิตอาสามิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลพนมสารคามเข้ารับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทที่1 ผู้ป่วย-อาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี2560

  • >> อ่านต่อ <<

  • สุ่มเยี่ยมประเมินเพื่อพัฒนางานสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน GCH ระดับ รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง

  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ระดับ รพ.สต.

  • >> อ่านต่อ <<

  • โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (ใหม่/ทดแทน)

  • >> อ่านต่อ <<

  • รพ.พนมสารคาม ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม

  • >> อ่านต่อ <<

  • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

  • >> อ่านต่อ <<

  • โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือ Mammogram


  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมประจำเดือนของฝ่ายบริหารทั่วไป


  • >> อ่านต่อ <<

  • วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3


  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ District Health Board : DHB ครั้งที่ 2


  • >> อ่านต่อ <<

  • ยินดีต้อนรับ ทีมผู้เยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียน จากกรมอนามัย


  • >> อ่านต่อ <<

  • กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างความรัก ความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์


  • >> อ่านต่อ <<

  • ยินดีต้อนรับ นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6 และคณะได้ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลพนมสารคาม


  • >> อ่านต่อ <<

  • ยินดีต้อนรับ คณะ Medical planning team เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติการของ Cobra Gold


  • >> อ่านต่อ <<

  • อบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด


  • >> อ่านต่อ <<

  • พิธีทำบุญเถ้าดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


  • >> อ่านต่อ <<

  • พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


  • >> อ่านต่อ <<

  • จัดอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของ จิตอาสาด้านการแพทย์อำเภอพนมสารคาม


  • >> อ่านต่อ <<

  • ซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดท่าเกวียน


  • >> อ่านต่อ <<

  • วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


  • >> อ่านต่อ <<

  • จัดอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของ จิตอาสาด้านการแพทย์อำเภอพนมสารคาม


  • >> อ่านต่อ <<

  • รับชุดจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม


  • >> อ่านต่อ <<

  • เปิดอาคารประพันธ์สุนทรมนูญศิลป์


  • >> อ่านต่อ <<

  • เตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙


  • >> อ่านต่อ <<

  • การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน


  • >> อ่านต่อ <<

  • โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์


  • >> อ่านต่อ <<

  • ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ " นางฐิติลักษณ์ แสงงาม " นายอำเภอพนมสารคามคนใหม่


  • >> อ่านต่อ <<

  • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคตครบรอบ 1 ปี ณ ศาลาริมน้ำ วัดท่าเกวียน


  • >> อ่านต่อ <<

  • PCT conference case


  • >> อ่านต่อ <<

  • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Healt Board : DHB)


  • >> อ่านต่อ <<

  • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาประจำปี 2560


  • >> อ่านต่อ <<

  • การพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย


  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ อำเภอพนมสารคาม ปี ๒๕๖๐


  • >> อ่านต่อ <<

  • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับมอบเครื่องมือแพทย์ (เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล) บริจาคโดย คุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหาร กลุ่มบริษัทสวนกิตติ


  • >> อ่านต่อ <<

  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙


  • >> อ่านต่อ <<

  • ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


  • >> อ่านต่อ <<

  • รับมอบประกาศนียบัตร "GREEN&CLEAN Hospital" ระดับดีมาก


  • >> อ่านต่อ <<

  • ประชุมวิชาการสุขภาพ เรื่อง วิธีการจัดระบบบริการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน


  • >> อ่านต่อ <<

  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


  • >> อ่านต่อ <<

  • โครงการ "ร้อยดวงใจ ร่วมเป็นหนึ่ง ถวายความภักดี ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙"


  • >> อ่านต่อ <<

  • รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากกองสุขศึกษา และ สบส.6 ชลบุรี ประจำปี 2560


  • >> อ่านต่อ <<

  • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา


  • >> อ่านต่อ <<

  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560


  • >> อ่านต่อ <<

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง


  • >> อ่านต่อ <<

  • >> หน้าถัดไป <<  ................................................................................................................. • กติกาการจัดทำงบประมาณปี 2558
 • กำหนดการจัดงานพิธีเปิดอาคาร “อิสสระชัยยศ” อาคารคลอด และพักผู้ป่วยในขนาด 90 เตียง โดย คุณเกรียงศักดิ์ คุณศิริวรรณ อิสสระชัยยศ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2557
 • บริการสู่ความเป็นเลิศ ผศ(พิเศษ)นพ.วัชรพล ภูนวล
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด (ฉบับที่1) , (ฉบัยที่2)
 • หลักเกณฑ์การลาและการมาปฏิบัติงานโรงพยาบาลพนมสารคาม
 • Google